Naturens spejl

Harald Henriksen

Harald Henriksen (1883-1960) var en kunstner af den gamle skole, naturalist, friluftsmaler, lyriker.


Han var en indforstået skildrer af de enkle og upåagtede danske landskaber og af det københavnske byrum.

Naturens spejl - bogen om Harald Henriksen

Naturens spejl

Maleren Harald Henriksen


af Ole Lindboe

Forord af Klaus Rifbjerg


147 sider, rigt illustreret med 127 værker + fotos

Thaning & Appel 2008

Bogen er udsolgt fra forlaget.


Hent en gratis pdf-version her

En af de sidste naturalister i dansk malerkunst


De færreste kender i dag maleren Harald Henriksen. Men i en ny bog om den danske maler gør forfatter og redaktør Ole Lindboe hans liv og billeder levende.


Klaus Rifbjerg skriver i sit forord til bogen: ”Jeg ved ikke, hvor man skal placere Harald Henriksen, men symfonien ville være mangelfuld uden hans indsats. At se på hans billeder er som at betragte sig selv og de veje, man har gået, omvekslende, henrivende, sludkolde, blæsende, danske. Det kan man faktisk godt blive rørt og taknemmelig over.”


Harald Henriksen (1883-1960) var en kunstner af den gamle skole, naturalist, friluftsmaler, lyriker. Han havde sine rødder i 1800-tallets kunst, men var også påvirket af den tidlige modernisme – jævnaldrende med Weie, Giersing og andre af de store 1900-tals kunstnere, men selv mere beslægtet med J.Th. Lundbye, L.A. Ring og Fritz Syberg. Han var en indforstået skildrer af de enkle og upåagtede danske landskaber og af det københavnske byrum. Så landet virkelig sådan ud for bare 60 år siden? Er det romantik eller realisme? Bogens billeder dokumenterer, hvad det er, vi har mistet – og er ved at miste endnu mere af.


Naturens spejl giver for første gang mulighed for at se denne noget oversete kunstners værk i sammenhæng. Harald Henriksens liv og ar­bejde belyses på baggrund af udvikling og begivenheder i dansk kunst i første halvdel af 1900-tallet. En række dagbogs- og brevcitater bringer læseren tættere ind på livet af kunstnerens egen natur.


Naturens spejl er skrevet af Ole Lindboe, redaktør af magasinet Kunst og forfatter til en lang række kunstbøger.


Bogen er blevet til på initiativ af Hans Torben Henriksen, kunstnerens yngste søn.Hans Torben Henriksen


Yngste søn af Harald Henriksen. Speciallæge (anæstesiologi), tidligere tilknyttet Finseninstitutet, Rigshospitalet og Sankt Lukas Stiftelsen. Har forestået planlægning, billedresearch og foto.Ole Lindboe


Journalist og forfatter. Redaktør af Magasinet Kunst. Forfatter til en lang række bøger om danske og udenlandske kunstnere.


Peter Fagerdal


Grafisk designer. Har stået for layout, billedbehandling og denne hjemmeside.

Om bogens tilblivelse


Idéen til at lave denne bog var nærliggende: En idag næsten glemt kunstner fra 1900-tallet, en meget personlig, hengiven skildrer af det danske landskab og af det københavnske bybillede, en mester som akvarelmaler og grafiker – og så var han ovenikøbet min far.


I mange år har jeg ønsket at dokumentere hans liv og værk. Til at begynde med var jeg kun bekendt med 30-40 af hans billeder, men ved efterlysning og anden søgning har jeg rundt i landet fundet og fotograferet 340 værker, oliebilleder, akvareller, træsnit – tidsmæssigt spændende fra 1905 til 1960.


Udover billederne bygger Ole Lindboes tekst på udforskning af kildemateriale, herunder breve, dagbøger, presseklip, samt hvad jeg selv ved og husker. Billedernes vej fra kamera til bogside har været lang og ofte brydsom, - en balancegang mellem på den ene side at fremstille værkerne som de må have set ud da de var nye, og på den anden side ikke at forskønne dem kunstigt (hvad digitalteknikken giver ubegrænsede muligheder for). Et betydningsfuldt arbejde af bogens grafiske designer Peter Fagerdal.