Akvarel

Harald Henriksen

Harald Henriksen (1883-1960) var en kunstner af den gamle skole, naturalist, friluftsmaler, lyriker.


Han var en indforstået skildrer af de enkle og upåagtede danske landskaber og af det københavnske byrum.

Harald Henriksens akvareller

Akvarel     Træsnit     Olie     Tegninger og skitser