Naturens spejl

Maleren Harald Henriksen

af Ole Lindboe


229,95 kr. (vejl.)
147 sider, rigt illustreret med 127 værker + fotos
Thaning & Appel - udkommet oktober 2008

Bogen er udsolgt fra forlaget. Hent en gratis pdf-version her.
UDSTILLING

16. oktober - 14. november

MØSTINGS HUS

Andebakkesti 2
2000 Frederiksberg

ÅBEN TIRSDAG - SØNDAG KL. 11-16
GRATIS ADGANG

Pressemeddelelse


Se folderen til udstillingen her

En af de sidste naturalister i dansk malerkunst

De færreste kender i dag maleren Harald Henriksen. Men i en ny bog om den danske maler gør forfatter og redaktør Ole Lindboe hans liv og billeder levende.

Klaus Rifbjerg skriver i sit forord til bogen: ”Jeg ved ikke, hvor man skal placere Harald Henriksen, men symfonien ville være mangelfuld uden hans indsats. At se på hans billeder er som at betragte sig selv og de veje, man har gået, omvekslende, henrivende, sludkolde, blæsende, danske. Det kan man faktisk godt blive rørt og taknemmelig over.”

Harald Henriksen (1883-1960) var en kunstner af den gamle skole, naturalist, friluftsmaler, lyriker. Han havde sine rødder i 1800-tallets kunst, men var også påvirket af den tidlige modernisme – jævnaldrende med Weie, Giersing og andre af de store 1900-tals kunstnere, men selv mere beslægtet med J.Th. Lundbye, L.A. Ring og Fritz Syberg. Han var en indforstået skildrer af de enkle og upåagtede danske landskaber og af det københavnske byrum. Så landet virkelig sådan ud for bare 60 år siden? Er det romantik eller realisme? Bogens billeder dokumenterer, hvad det er, vi har mistet – og er ved at miste endnu mere af.

Naturens spejl giver for første gang mulighed for at se denne noget oversete kunstners værk i sammenhæng. Harald Henriksens liv og ar­bejde belyses på baggrund af udvikling og begivenheder i dansk kunst i første halvdel af 1900-tallet. En række dagbogs- og brevcitater bringer læseren tættere ind på livet af kunstnerens egen natur.

Naturens spejl er skrevet af Ole Lindboe, redaktør af magasinet Kunst og forfatter til en lang række kunstbøger.

Bogen er blevet til på initiativ af Hans Torben Henriksen, kunstnerens yngste søn.

 
Harald Henriksens farvetræsnit og deres teknik - artikel fra tidsskriftet BILLEDKUNST, nr. 2, oktober 2009 - se pdf her

Bramsnæs i vinterdragt - fortolket af Harald Henriksen

http://www.lejre.dk/media/Harald_Henriksen_-_med_billeder.pdf

Af Anette Tonn-Petersen, Arkivleder, Bramsnæs Arkiv
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fra Frederiksberg Have, ca. 1931
Olie på lærred, 57 x 52 cmOm bogens tilblivelse

Idéen til at lave denne bog var nærliggende: En idag næsten glemt kunstner fra 1900-tallet, en meget personlig, hengiven skildrer af det danske landskab og af det københavnske bybillede, en mester som akvarelmaler og grafiker – og så var han ovenikøbet min far.

I mange år har jeg ønsket at dokumentere hans liv og værk. Til at begynde med var jeg kun bekendt med 30-40 af hans billeder, men ved efterlysning og anden søgning har jeg rundt i landet fundet og fotograferet 340 værker, oliebilleder, akvareller, træsnit – tidsmæssigt spændende fra 1905 til 1960.

Udover billederne bygger Ole Lindboes tekst på udforskning af kildemateriale, herunder breve, dagbøger, presseklip, samt hvad jeg selv ved og husker. Billedernes vej fra kamera til bogside har været lang og ofte brydsom, - en balancegang mellem på den ene side at fremstille værkerne som de må have set ud da de var nye, og på den anden side ikke at forskønne dem kunstigt (hvad digitalteknikken giver ubegrænsede muligheder for). Et betydningsfuldt arbejde af bogens grafiske designer Peter Fagerdal.

Hans Torben Henriksen

 


 

 


Hans Torben Henriksen

Yngste søn af Harald Henriksen. Speciallæge (anæstesiologi), tidligere tilknyttet Finseninstitutet, Rigshospitalet og Sankt Lukas Stiftelsen. Har forestået planlægning, billedresearch og foto.

 

Ole Lindboe

Journalist og forfatter. Redaktør af Magasinet Kunst. Forfatter til en lang række bøger om danske og udenlandske kunstnere.

 

Peter Fagerdal

Grafisk designer - ejer af Torpedodesign. Har stået for layout, billedbehandling og denne hjemmeside.

 

 


Uddrag fra bogen

"For Harald Henriksen var naturen tydeligvis en længsel... en længsel efter frihed. Ved at gå ind i naturen og så at sige have sit hjem i den kunne han finde en særlig form for frihed."

 
 

 

 

 

 

 

 

Sommerlandskab
Akvarel

 


"Akvarellen lå fra start godt til hans hånd. Det er en særlig kunstart, for man skal ramme præcist i første anslag. Akvarellen er en mere ”musikalsk" og spontan udtryksform end det tunge oliemaleri. Den skal så at sige ligge i håndleddet, og kræver en afslappet og dog koncentreret indsats. Har man ramt rigtigt , ser den let og ubesværet ud."

 
 

 

 

 

 

 

Stemmeværk, vinter
Farvetræsnit

"Han havde sit indiskutable særpræg. Få kunne som han arbejde med kontrasten sort-hvid, så det sitrede i billedet. Det kan fortolkes som en hang til melankoli, men var nok snarere hans særlige grundtone, som han bemestrede og hele tiden ønskede at forfine."

 
 

 

 

 

 

 

Motiv fra Valby, 1916
Olie på Lærred


"Harald Henriksen knyttede nær kontakt til malerkollegaen Olaf Rude, som han traf allerede i 1905. han kom til at beundre Rude både som menneske og som maler. Venskabet betød meget for hans selvtillid og vilje til at fortsætte som kunstner."

(Bogen viser Olaf Rudes portræt af Harald fra 1905)

 


 

 

 

   

Landevej med træer, vinter
Farvetræsnit
 
Vinterlandskab, ca. 1942
Farvetræsnit
 
Haand i Haands Hjørne, København, ca. 1935
Farvetræsnit

   

Landskab med pløjemand
Akvarel
 
Motiv fra Jyderup, 1925
Akvarel
 
Palazzo Vecchio, Firenze, 1954
Akvarel


 

Se hele Harald Henriksens biografiske tavle her
 


Harald Henriksen


Fødes 3. 8. 1883 i Odense
Rejser til København 1903
Ansat i Landmandsbanken 1903-11
Kostumier ved Det Kgl. Teater 1915-23
Kurantmaler ved Den Kgl. Porcelænsfabrik 1912-30
Signerende unikamaler sammesteds 1948-60
Gift med Karen Elisabeth Rasmussen 1918
Får tre børn 1919, 1922 og 1933
Dør i hjemmet 7. 11. 1960


Uddannelse

Elev af Vilhelm Tetens 1904-06
Elev af Holger Grønvold 1906-07
Elev af Johan Rohde på Kunstnernes Studieskole
1912-13

Repræsenteret i

Statens Museum for Kunst (Kobberstiksamlingen)
Københavns Bymuseum
Museum Sønderjylland (Åbenrå)
Struer Museum


Vigtigste udstillinger

”De Tretten” 1909 (som gæst)
Kunstnernes Efterårsudstilling: 1913-16
”De Syv”, i Grønningens bygning ”Indianerhytten”, 1916
Charlottenborgs Forårsudstilling: 1916-1960 (undtagen årene 1947 og 1953)
Charlottenborgs Efterårsudstilling: 1922, 1928, 1937, 1943-47, 1949
Grafisk kunstnersamfund: 1917-18, 1931, 1937, 1952-58, 1960
Nordisk Grafisk Union: London 1938

Separatudstillinger:
Fru Vige & Co., Kbh. 1920. Kunstboden, Kbh. 1923. Kunstsalen, Kbh. 1923,
1938, 1942. Ramme-Larsen Kbh. 1935. Bachs Kunsthandel, Kbh. 1960Bogen er udsolgt fra forlaget. Hent en gratis pdf-version her.